Modern

 Farmhouse!

$20,000 PRICE REDUCTION

Madeira

5895 Kenwood Rd., Madeira, Ohio 45243